Általános Szerződési Feltételek

A webáruház üzemeltetője:
Vital Concept Kft. 
E‐mail: info@medolife.hu
Telefon: 06 (1) 510 0988
Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 170.
Cégjegyzékszám: 01‐09‐287630
Adószám: 25759938‐2‐41
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Törvényszék Cégbírósága Szakmai kamarai tagság: (önkéntes vagy kötelező) Az Eladó részére tárhelyet biztosító neve, székhelye, elérhetősége (email): Rackforest Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., info@rackforest.hu
1. BEVEZETÉS Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a Vital Concept Kft. (mint ”Eladó”) és a Vital Concept Kft. szolgáltatását igénybe vevő személy (mint ”Vevő”) között telefonon, vagy a www.medolife.hu (”Weboldal”) webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkoznak. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely telefonon vagy a www.medolife.hu weboldalon, az Eladón vagy közreműködőjén keresztül történik. Az ÁSZF hatálya továbbá kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre is, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Ügyfélszolgálat: • Telefonszám: 06 (1) 510 0988 • Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12 óráig • Internet cím:www.medolife.hu • Email: info@medolife.hu
Jelen ÁSZF-re az alábbi jogszabályok az irányadóak:
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. A Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet. A Vevők jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok.
2. A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE a.) Online rendelés esetén:
Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti vagy a Vevő adatai illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válnak.
Az Eladó a Vevő adatainak hibás megjelöléséből, megváltoztatásából eredő károkért a felelősséget kizárja.
A www.medolife.hu Weboldalon a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a következő adatait kell megadnia a szolgáltatás igénybevételéhez: teljes név, szállítási cím, e‐mail cím, telefonszám, születési év, neme (ezek kötelező adatok). Cég esetében külön cégadatok is (cégjegyzékszám, adószám). A megadott adatok valóságát Eladó nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősséget kizár. Eladó fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől elálljon. A „Kosárba” gombbal beteheti a kívánt árut a „Kosárba”. A kosár arra szolgál, hogy itt gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket, és láthassa, mennyi a várható összes költsége.
Az adatok (személyes adatok, szállítási cím, számlázási cím) kitöltése után tájékoztatjuk a rendelés teljes, postaköltséggel növelt végösszegéről. Rendelését a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudja elküldeni részünkre. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot is. A webáruház szolgáltatásait kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy veheti igénybe, aki a fentiekben írt regisztrációval és rendeléssel elfogadja a jelen ÁSZF‐ben foglalt valamennyi feltételt és előírást.
A rendelés elfogadásáról a honlapon a “Köszönjük a vásárlást” üzenettel haladéktalanul tájékoztatjuk, illetve a visszaigazolást elektronikus formában a személyes adatoknál megadott címre is elküldjük haladéktalanul. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.
A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.
Amennyiben megrendeléséről nem kap a fent említett módon és határidőben visszaigazolást kérjük, próbálja meg újraküldeni rendelését figyelve az adatok pontos kitöltésére, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Minden vásárlót ügyfélszolgálatunk 24 órán belül telefonon visszahív az adatok egyeztetése végett.
A telefonos beszélgetés alkalmával lehetősége van a rendelés módosítására, pontosítására. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük.
Rendelése a telefonos beszélgetés és szóbeli megerősítés után minősül csak valós vásárlásnak.
b.) Telefonos rendelés esetén:
Telefonos munkatársainknál történő megrendelés esetén munkatársunk felveszi személyes adatait, a szállítási címet, egyezteti a megrendelni kívánt terméket, a rendelési mennyiséget, tájékoztatja a postaköltséggel növelt végösszegről, a szállítás várható idejéről. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük.
c.) A rendelés közös szabályai:
A termékek lényeges tulajdonságait az információs oldal tartalmazza azzal, hogy a tulajdonságok részletes leírása a termék kategóriájától függően a termékhez mellékelésre kerülő használati utasításban vagy a termék címkéjén található.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a webáruház ügyfélszolgálata erről a Vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja, valamint a termék elérhetőségének várható időpontjáról is.
A szerződés internetes megrendelés esetén a megrendelés telefonos visszaigazolásakor, telefonos
megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre, a teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés vagy online vásárlás esetén a termék vásárló által történő átvétele.
A megrendelés elküldésével, valamint az arra adott visszaigazolással létrejövő megállapodás interneten/távollevők között kötött, írásban létrejött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan visszakereshető. Eladó az így létrejött megállapodásokat 8 évig őrzi meg.
3. ÁRAK
A megrendelés visszaigazolása, illetve a szóbeli megrendelés, valamint a teljesítés között eltelt időben bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzt az Eladó a Vevő részére nem térít meg.
A Weboldalon szereplő árak forintban értendőek és tartalmazzák a 27% Áfát. A termékek Weboldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azt Eladó mindig a rendelés visszaigazolásában jelöli meg Vevő részére.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
4. SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS A díjmentes szállítás esetét kivéve (honlapon feltüntetett egyedi akciós ajánlatok) az Eladó a terméket
díj ellenében a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltató igénybevételével szállítja a Vevő részére. A szállítási díj összege – amely a számlán kerül feltüntetésre – az alábbi a
vásárlás végösszege alapján:
0-14.999 Ft-ig
1.800 Ft
15.000 Ft felett
0 Ft
Amennyiben a Vevő azonos napon több megrendelést küld az Eladó részére, úgy az egyes megrendelések a szállítási díj szempontjából külön megrendelésnek tekintendőek.
A szállítási időpont a szolgáltató teljesítésétől függ. Az át nem vett küldeményeket a szolgáltató szabályzata alapján a Vevő jogosult lakhelyén kívül, a szolgáltató által megjelölt helyen átvenni.
Eladó a megrendelt termékek teljes vételárának kifizetéséig a termék tulajdonjogát fenntartja. A termék átvétele házhozszállítással, postai kiszállítás útján történik. A csomag kiszállítására megrendeléstől számított 5 munkanapon belül lehet számítani. A kereslet megnövekedése miatt előfordulhat ennél hosszabb szállítási idő, erről telefonos munkatársaink megrendeléskor előzetesen tájékoztatják. A csomagok kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi. A kiszállítás munkanapokon 8‐17 óra között történik. Amennyiben Ön dolgozik, javasoljuk, hogy szállítási címnek munkahelyét adja meg, ahol át tudja venni csomagját munkaidőben is. Ha ugyanazon Vevőtől azonos naptári napon több különálló megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Fizetés a csomag átvételekor készpénzben a futárnál történik. A végösszeg tartalmazza a kiszállítás díját is, így a végösszegen felül Önnek semmilyen más költsége nincs.
6. ELÁLLÁS JOG/FELMONDÁSI JOG Elállási/felmondási jogot a termékkel kapcsolatosan kizárólag fogyasztó (azaz szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) gyakorolhat, a szerződés létrejöttének napjtól, illetve a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, indokolás nélkül. A 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Kézhezvételnek a futártól való‐, vagy a postán történő átvétel napját értjük. A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni. Megbontott csomagra az elállási jog nem érvényesíthető. Elállás esetén a termék kifizetett vételárát és a postaköltséget az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszatérítjük postai úton, csekk formájában. A vételáron felüli költségeket, mint például az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségeket a vásárló köteles viselni. A terméket az alábbi címre küldheti vissza ajánlott levél küldeményként: 1525 Budapest, Pf. 35. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni.
A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
A határidő teljesítésének igazolása kétség esetén a Vevő kötelezettsége.
7. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja. Az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más oldalakra navigál. Ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért az Eladó felelőssége nem vállal.
Cégünk mindent elkövet, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de a képek csak illusztrációk, így az eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő csomagolással kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).
A webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra. A fentiek miatt nem vállalunk felelősséget:
• az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba, amely megakadályozza a webáruház folyamatos és akadálytalan működését illetőleg a vásárlást;
• bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e-mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés;
• a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodás, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
• a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért;
• a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő károkért, hibákért.
Amennyiben Eladó nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.
Eladó, mint a Weboldal üzemeltetője megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldalon történő vásárlás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém-és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Eladó a webáruház használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vevők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Eladó a szolgáltatásait úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó -akár előzetes értesítés nélküli -szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal-vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.
8. A VEVŐI PANASZ Az Ügyfélszolgálat A Vevő bármilyen panaszát az Ügyfélszolgálaton keresztül terjesztheti elő Eladó részére A panaszt az Ügyfélszolgálat azonosító számmal lát el, amelyet az Ügyfélszolgálat a Vevővel közöl. Az Eladó a panaszra 30 napon belül indokolással ellátott érdemi választ ad. Egyéb fórumok • Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Vevői jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. • Bírósági út A Vevő jogosult követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.
9. SZELLEMI TULAJDON A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar. Az Eladó nem tartozik magatartási kódex hatály alá.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül
Az Eladó internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.
A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen ÁSZF-ből fakadnak.
Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.
A Vevő és az Eladó kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, az Eladó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.
Abban az esetben, ha bármi, amit Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.
Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a Vevők megfelelő tájékoztatása mellett. Ilyennek minősül a Weboldalon történő közzététel. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg válik hatályossá. Eladó jogosult továbbá a szolgáltatást felfüggeszteni vagy végleg megszüntetni, ez azonban nem érintheti hátrányosan a már leadott, de még nem teljesített megrendeléseket.
Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyébe a kötelezően alkalmazandó jogszabály lép.
Budapest, 2023 január 1.

0
    0
    Kosár
    Üres a kosár